icon icon icon
Tỉnh Tuyên Quang kết nối Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2023
Thứ Hai, ngày 24 tháng 7 năm 2023 - 15:54 - Lượt xem: 428

Sáng ngày 20/7/2023, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các Thứ trưởng: Nguyễn Khánh Ngọc, Mai Lương Khôi, Nguyễn Thanh Tịnh đồng chủ trì Hội nghị.

 Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự cùng các Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; công chức, viên chức chuyên môn Sở Tư pháp; đại diện Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và công chức Tư pháp - Hộ tịch một số xã, phường trên địa bàn tỉnh.


 Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành Tư pháp đã nỗ lực triển khai thực hiện quyết liệt các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, thi hành án, phổ biến, giáo dục pháp luật. Kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2023 trên hầu hết các lĩnh vực của Bộ, ngành Tư pháp đều tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có một số lĩnh vực công tác có kết quả nổi bật, như: Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được các Bộ, ngành quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt. Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được tăng cường. Công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, bồi thường Nhà nước, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý… được triển khai phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của từng địa phương và đạt nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2023 cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành còn chậm; vẫn còn tình trạng điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; có dự án luật chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, tiến độ; việc hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực tư pháp còn chậm...

Trên cơ sở báo cáo, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm như sau: Tiếp tục quán triệt, tham mưu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp; tập trung nguồn lực nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, tránh lợi ích nhóm, cục bộ trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã đề nghị các cơ quan Tư pháp phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế như đã nêu, tiếp tục quán triệt, tham mưu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp; tập trung nguồn lực nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, tránh lợi ích nhóm, cục bộ trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thi hành án, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự được giao năm 2023; tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; chủ động, tích cực tổ chức thi hành các vụ án tham nhũng, kinh tế để thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước. Chú trọng thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL; tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức PBGDPL, tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác, gắn kết công tác PBGDPL với công tác xây dựng và tổ chức THPL, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chú trọng PBGDPL cho đối tượng đặc thù, đưa thượng tôn pháp luật trở thành chuẩn mực trong ứng xử của các chủ thể trong xã hội và tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực công tác khác của Bộ./.

Tin: Huyền Hương

Ảnh: Đức Thành

 


Tổng số: 340 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: