icon icon icon
Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tổ chức kết nạp đảng viên
Thứ Sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2023 - 16:44 - Lượt xem: 6.938

Ngày 19/6/2023, Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên. Dự buổi lễ có đồng chí Lại Khoa Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp, Bí thư Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và toàn thể đảng viên của Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

 Tại buổi lễ, đồng chí Lại Khoa Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp, Bí thư Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc kết nạp Đảng cho đảng viên mới Hoàng Thị Kim Huế.  


Ảnh: Đồng chí Lại Khoa Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp, Bí thư Chi bộ Trung tâm trao Quyết định cho đảng viên mới Hoàng Thị Kim Huế

Thay mặt Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, đồng chí Lại Khoa Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp, Bí thư Chi bộ đã quán triệt và giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng thời phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Hoàng Thị Kim Huế rèn luyện, phấn đấu trong thời gian dự bị; đề nghị đồng chí Hoàng Thị Kim Huế tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.


Ảnh: Đồng chí Lại Khoa Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp, Bí thư Chi bộ Trung tâm quán triệt và giao nhiệm vụ cho đảng viên mới


Đến nay, Đảng số của Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã tăng lên 12 đảng viên, trong đó có 10 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị. Trong thời gian tới, Chi bộ sẽ tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng, theo dõi giúp đỡ đảng viên dự bị và quần chúng thuộc thẩm quyền quản lý của Chi bộ rèn luyện phấn đấu, đoàn kết, góp phần nâng cao sức mạnh của Chi bộ./.

 Tin: Kim Huế

Ảnh: Hải Nam

 





Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: