icon icon icon
Báo cáo số 174/BC-STP ngày 11/6/2023 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 12 tháng 6 năm 2023 - 14:48 - Lượt xem: 1.395

Báo cáo Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài vềXem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: