icon icon icon
Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 Bộ Tư pháp
Thứ Ba, ngày 14 tháng 4 năm 2020 - 17:15 - Lượt xem: 942

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch


File đính kèm: Kích chuột để tài vềXem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: