icon icon icon
Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở
Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023 - 14:30 - Lượt xem: 644


 Chiều ngày 30/5/2023, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 29/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có 26 công chức, người lao động các phòng, đơn vị thuộc và Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp. Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Sở đã triển khai, quán triệt Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 29/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; dự thảo Kế hoạch của Sở Tư pháp về việc tự kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp quán triệt các phòng, đơn vị thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở cần tiếp tục triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương; trực tiếp, chủ động, tích cực giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý của phòng, đơn vị đảm bảo tiến độ và chất lượng; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc, quy chế văn thư, lưu trữ của cơ quan, đơn vị, quy định về việc mặc trang phục ngành đối với Thanh tra viên, Trợ giúp viên pháp lý, việc đeo thẻ công chức, viên chức trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, về thời giờ làm việc; đồng chí cũng quán triệt và chỉ đạo về việc giữ tinh thần, thái độ làm việc, giao tiếp với nhân dân đúng chuẩn mực theo quy định; duy trì việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo đúng và trước thời hạn; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng theo quy định và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở đã giao Chánh Văn phòng Sở làm đầu mối, chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch của Sở Tư pháp về việc tự kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đảm bảo hiệu quả, đúng quy định./.

Tin: Huyền Hương

Ảnh: Khổng Thành

 


Tổng số: 329 | Trang: 1 trên tổng số 33 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: