icon icon icon
Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai (đợt 2)
Thứ Hai, ngày 22 tháng 5 năm 2023 - 10:14 - Lượt xem: 125

Ngày 19/5/2023, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang- Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai (đợt 2). Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì Hội nghị.


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu chỉ đạo 

Tham dự Hội nghị có 92 đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; đại diện Lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Lãnh đạo Trường Chính trị và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên pháp luật tỉnh; Lãnh đạo UBND, Trưởng Phòng Tư pháp huyện, thành phố.


Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Báo cáo viên pháp luật các sở chuyên ngành đã tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của 03 Luật mới ban hành, cụ thể: Chánh Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Chiến giới thiệu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023); Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Lê Trung Dũng giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023); Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y dược, Sở Y tế Lê Đào Bích giới thiệu Luật Khám bệnh, chữa bệnh (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024).


Ảnh: Chánh Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Chiến giới thiệu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

 

Ảnh: Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Lê Trung Dũng giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện


Ảnh: Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y dược, Sở Y tế Lê Đào Bích giới thiệu Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Văn bản số 351/UBND-NC ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai, trong đó tập trung triển khai 04 Luật (Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở); đối với Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện cần khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện; đăng tải Luật, Nghị quyết, tài liệu tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực tổ chức triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết; tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến chuyên sâu và gửi tài liệu tuyên truyền pháp luật do cơ quan biên soạn đến Sở Tư pháp để thực hiện đăng tải trên trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang; hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; tham gia đầy đủ các hội nghị, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật do Sở Tư pháp tổ chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh./. 

Minh Hiền

 

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: