icon icon icon
Báo cáo số 124/BC-STP ngày 15/5/2023 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 16 tháng 5 năm 2023 - 17:26 - Lượt xem: 462

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số danh mục nhóm ngành, ngành đào tạo có nhu cầu thu hút và mức thu hút nguồn nhân lực tại các biểu ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ


File đính kèm: Kích chuột để tài vềXem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: