icon icon icon
Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2022
Thứ Tư, ngày 10 tháng 5 năm 2023 - 15:17 - Lượt xem: 554

Ngày 09/5/2023, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số đối với Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022 và triển khai Kế hoạch cải thiện chỉ số thành phần nâng cao mức độ chuyển đổi số năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp khai mạc Hội ngh

Tham gia Hội nghị có 37 đại biểu là Lãnh đạo Sở; Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; công chức, viên chức chuyên môn Sở Tư pháp; đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp Lý Thị Hương Giang đã công bố Quyết định số 03/QĐ-BCĐ ngày 18/4/2023 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2022 tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, theo đó kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số năm 2022 của Sở Tư pháp đạt 357,74 điểm, dẫn đầu khối các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh; Chuyên viên quản trị mạng Nguyễn Đức Thành đã thông qua dự thảo Kế hoạch cải thiện chỉ số thành phần nâng cao mức độ chuyển đổi số năm 2023 của Sở Tư pháp. Hội nghị được nghe đồng chí Hồ Thị Phương Lan, Trưởng Phòng Quản lý công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh báo cáo đánh giá, phân tích kết quả thực hiện chuyển đổi số của Sở Tư pháp năm 2022 và tư vấn các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyển đổi số của Sở Tư pháp trong năm 2023 và thời gian tới.


Đồng chí Hồ Thị Phương Lan, Trưởng Phòng Quản lý công nghệ thông tin và Bưu chính viễn thông báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị đã có 09 lượt ý kiến thảo luận, trong đó tập trung đánh giá sâu, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của Sở Tư pháp năm 2022, đặc biệt là những điểm chỉ số thành phần còn thấp, chỉ ra tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của một số tiêu chí thành phần bị trừ điểm, không có điểm.v.v... Qua đó đề ra các giải pháp, kiến nghị cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số của tỉnh nói chung và nâng cao chỉ số chuyển đổi số của Sở Tư pháp nói riêng trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp chỉ rõ tầm quan trọng của việc triển khai toàn diện công tác chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay, đồng thời đưa ra nhiều phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác chuyển đổi số tại Sở Tư pháp trong thời gian tới; đồng thời yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở quyết liệt chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ, phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyển đổi số; xác định nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp đến hết năm 2023 và thời gian tiếp theo. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh cách tính điểm đối với một số tiêu chí, tiêu chí thành phần, có hướng dẫn cụ thể đảm bảo thống nhất cách thức chấm điểm và thẩm định nội dung chấm điểm xác định chỉ số chuyển đổi số của tỉnh đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trong thời gian tới./.

Tin: Huyền Hương

Ảnh: Đức Thành

 


Tổng số: 329 | Trang: 1 trên tổng số 33 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: