icon icon icon
Đảng uỷ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và quán triệt các văn bản của Đảng
Thứ Năm, ngày 12 tháng 1 năm 2023 - 17:37 - Lượt xem: 92

Ngày 10/01/2022, Đảng uỷ Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và quán triệt các văn bản của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có 34/38 đảng viên thuộc Đảng bộ.

 Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, trong năm qua, Đảng ủy đã lãnh đạo cơ quan, chi bộ trực thuộc, các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Đảng ủy, chương trình công tác của ngành, của cơ quan, đoàn thể cấp trên, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo cơ quan bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp, tổ chức thực hiện có hiệu quả trên hầu khắp các lĩnh vực công tác đã đề ra và các nhiệm vụ công tác đột xuất; kết quả công tác trên các lĩnh vực hầu hết đều đảm bảo yêu cầu về chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm, thực hiện tốt. Thực hiện tốt việc thông tin thời sự, kịp thời triển khai, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được quan tâm thực hiện, hoàn thành chương trình đã đề ra, đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên; quan tâm thực hiện công tác phát triển đảng viên; tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc  nhiệm kỳ 2022 - 2025. Chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, trong sinh hoạt đảng đã phát huy được dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Hoàn thành các chỉ tiêu Chương trình công tác năm 2022 của Đảng ủy. Đảng bộ được Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì thảo luận

Hội nghị đã thẳng thắn đánh giá, năm 2022 còn có một số tồn tại, hạn chế, như: Việc triển khai và thực hiện giám sát, kiểm tra của Chi bộ đến đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi quản lý trong việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các văn bản của Đảng được gửi đến trên phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Sở Tư pháp chưa thường xuyên, nên không kịp thời đôn đốc, nhắc nhở đối với đảng viên, quần chúng trong việc tự nghiên cứu, học tập  nghị quyết của Đảng được gửi đến tài khoản cá nhân trên phần mềm. Việc phối hợp của Ban chấp hành chi bộ/hoặc Bí thư chi bộ với trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị trong việc triển khai quán triệt, học tập các văn bản của Đảng được gửi đến trên Phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Sở Tư pháp có việc chưa chặt chẽ, ghi chép sổ họp về nội dung triển khai văn bản của Đảng (tại các cuộc họp giao ban của cơ quan Sở Tư pháp, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở) đối với một số văn bản chưa đầy đủ. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có việc còn chậm, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Công tác lãnh đạo, điều hành của một số đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng có việc chưa sâu sát, chưa quyết liệt, nhận thức pháp luật chuyên môn chưa sâu, nên quá trình thực hiện có việc còn lúng túng, chưa hiệu quả. Kỹ năng làm việc và xử lý công việc của một số cá nhân còn hạn chế, thụ động, hời hợt, chậm thích ứng trong điều kiện cần giải quyết nhanh chóng công việc, nhất là trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Hội nghị cũng đã bàn, thống nhất giải pháp thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Đảng bộ.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tư pháp trao Giấy khen của Đảng uỷ Sở Tư pháp cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tư pháp đã trao Giấy khen của Đảng uỷ Sở Tư pháp cho 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022./.


Tin: Minh Hiền

Ảnh: Đức Thành 

 


Tổng số: 298 | Trang: 1 trên tổng số 30 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: