icon icon icon
Các ban HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết
Thứ Hai, ngày 27 tháng 2 năm 2023 - 11:40 - Lượt xem: 128

Sáng 26-2, các ban HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các ủy viên Thường trực HĐND tỉnh.


Các đại biểu dự họp.

Tại cuộc họp, Ban Dân tộc, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội đã thẩm tra 5 dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, gồm: 2 dự thảo nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang năm 2023; dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022; dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.


Đại biểu thảo luận tại phiên họp.

Thảo luận tại cuộc họp, đại biểu cơ bản thống nhất các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Các đại biểu đã tham gia góp ý, làm rõ một số nội dung đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Trong đó, đối với 2 dự thảo Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Nghị quyết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang năm 2023, các đại biểu đề nghị làm rõ các phương án phân bổ nguồn vốn, nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn Nhà nước năm 2023...

Về dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, các đại biểu đề nghị xây dựng mức hỗ trợ trên cơ sở bám sát các quy định của bộ, ngành Trung ương, phù hợp với tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đồng thời, làm rõ các nội dung liên quan đến nội dung chi tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã.

Liên quan đến chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, các đại biểu trao đổi, làm rõ một số hạng mục, dự án  để đảm bảo các quy định của pháp luật về đầu tư công. Đặc biệt, quan tâm đến việc bảo tồn các yếu tố nguyên gốc của di tích.

Lãnh đạo các ban HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến, rà soát, tổng hợp để xây dựng các nghị quyết đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ trình kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX.

Nguồn: baotuyenquang.com.vn

 


Tổng số: 336 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: