icon icon icon
Thẩm tra các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách
Thứ Hai, ngày 27 tháng 2 năm 2023 - 09:40 - Lượt xem: 275

Chiều 26-2, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX. Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các ủy viên Thường trực HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự họp.

Cuộc họp đã thẩm tra các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, gồm: Dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn dự phòng đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh năm 2022; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư, vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh năm 2023; đề nghị ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023 của tỉnh; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07, ngày 15/12/2012 của HĐND tỉnh.
 
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao đổi, làm rõ một số nội dung đại biểu nêu.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo nghị quyết. Đồng thời, nêu ý kiến góp ý, bổ sung một số vấn đề nhằm làm rõ hơn sự cần thiết của nghị quyết để đảm bảo tính phù hợp với thực tế cũng như pháp luật hiện hành. Đặc biệt, đối với nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư, vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh năm 2023, các đại biểu đề nghị căn cứ kết quả triển khai thực hiện các tiêu chí đến hết năm 2022 trên địa bàn các xã thuộc đối tượng hỗ trợ vốn từ chương trình. Đồng thời ưu tiên nguồn vốn để hoàn trả bổ sung cho các công trình đã đầu tư xây dựng tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới 2021-2022; hỗ trợ vốn theo hệ số xã, huyện cho các công trình 2023...

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách  HĐND tỉnh khẳng định các nội dung dự thảo nghị quyết về cơ bản đảm bảo đúng quy định, sát với thực tiễn. Bên cạnh đó còn có một số nội dung cần rà soát lại, đề nghị các đơn vị soạn thảo tổng hợp, đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.

Nguồn: baotuyenquang.com.vn

 


Tổng số: 340 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: