Thông báo bán đấu giá số 156/TB-TTDVĐGTS
Thứ Sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2022 - 15:52
Tài sản bán đấu giá: quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Sơn đợt 3, năm 2022


File đính kèm: Kích chuột để tài về


170 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: