Thông báo bán đấu giá số 155/TB-TTDVĐGTS
Thứ Sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2022 - 15:48
Tài sản bán đấu giá: quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đợt 3 năm 2022


File đính kèm: Kích chuột để tài về


306 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: