icon icon icon
Báo cáo số 357/BC-STP ngày 25/12/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2022 - 11:24 - Lượt xem: 297

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 (lần 2)


File đính kèm: Kích chuột để tài vềXem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: