icon icon icon
Báo cáo số 360/BC-STP ngày 29/11/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Tư, ngày 30 tháng 11 năm 2022 - 11:12 - Lượt xem: 418

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài vềXem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: