Tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, phòng, chống tội phạm, vi phạm liên quan đến kinh doanh dịch vụ cầm đồ
Thứ Ba, ngày 29 tháng 11 năm 2022 - 16:51
Ngày 28/11/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 4968/UBND -NC chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, phòng, chống tội phạm, vi phạm liên quan đến kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh.

 Để tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh nhất là tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự đặc biệt trong dịp cuối năm vào thời điểm trước tết Nguyên đán 2023 dự báo tình hình hoạt động của các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với phương thức, thủ đoạn mới trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến kinh doanh dịch vụ cầm đồ nói riêng.  Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, chủ động triển khai các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến kinh doanh dịch vụ cầm đồ.  

2. Công an tỉnh 

- Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống phạm và vi phạm pháp luật. Thường xuyên rà soát, nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; tăng cường phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với vi phạm cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cơ sở hoạt động trá hình, thuê giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không có đầy đủ thủ tục, giấy tờ, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, hoạt động cầm đồ trá hình, lợi dụng kinh doanh để hoạt động phạm tội; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tạm dừng, đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với những cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo đơn vị chức năng đảm bảo việc thẩm định, kiểm tra và thực hiện đúng các quy định trong việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; trực tiếp tuyên truyền và yêu cầu chủ cở sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cầm đồ. 

- Tăng cường đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, không để lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ mà phạm tội, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cưỡng đoạt tài sản. 

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phương thức, thủ đoạn và tác hại của hoạt động cầm đồ trái pháp luật, “tín dụng đen” để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

+ Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động cầm đồ trái pháp luật “tín dụng đen” tội phạm chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tội phạm Cưỡng đoạt tài sản…, góp phần răn đe, phòng ngừa chung. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chỉ đạo giải quyết việc đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Tăng cường hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thủ tục, nội dung kinh doanh đã đăng ký. 

- Chủ động trao đổi cung cấp thông tin đăng ký với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng để phối hợp quản lý theo thẩm quyền. Phối hợp, tham gia công tác thanh tra, kiểm tra khi phát hiện các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ có vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự. 

4. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về cơ chế chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản vay ưu đãi đến mọi tầng lớp Nhân dân. 

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển các dịch vụ cho vay, thanh toán trực tuyến, gắn với cải cách thủ tục hành chính, đơn giản quy trình, thủ tục vay theo hướng thuận lợi để mọi tầng lớp Nhân dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay hợp pháp khi có nhu cầu. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến việc gửi tin nhắn rác, thư rác qua điện thoại, email để mời chào, lừa gạt, thu hút khách hàng cầm đồ, vay trái quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, thống kê số điện thoại nhắn tin, quảng cáo cho vay, cầm đồ, hỗ trợ tài chính tại các nơi công cộng, có công văn đề nghị các nhà mạng viễn thông xác minh, thu hồi, tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với những số thuê bao quảng cáo không đúng quy định, không chính chủ (sim rác). 

- Định hướng các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả về hoạt động của các đối tượng, cơ sở hoạt động cầm cố trái pháp luật; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. 

6. Cục Thuế tỉnh

Chỉ đạo Chi cục thuế các huyện, thành phố phối hợp với lực lượng Công an tăng cường quản lý, kiểm tra, xác minh tình hình kê khai thuế, thu thuế đối với công ty, cơ sở hoạt động kinh doanh cầm đồ, để kịp thời phát hiện, xử lý đối với các cơ sở có hoạt động không kê khai, trốn thuế. 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân (nhất là tại khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số…) hiểu rõ về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, cơ sở hoạt động cầm đồ trái pháp luật, “tín dụng đen”; tuyên truyền các chương trình hỗ trợ vay vốn, xoá đói giảm nghèo… 

- Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình, các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, các tổ chức tự quản về an ninh, trật tự tại cơ sở để chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phát, dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo có liên quan đến cầm đồ trái phép, cho vay, huy động vốn có dấu hiệu của “tín dụng đen”. Vận động nhân dân tích cực tố giác hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng liên quan đến hoạt động cầm đồ không đúng quy định pháp luật, “tín dụng đen” trên địa bàn. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chỉ đạo các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, của đoàn viên, hội viên, nâng cao ý thức cảnh giác về phương thức, thủ đoạn và hậu quả do các hoạt động cầm đồ trái pháp luật, “tín dụng đen” gây ra; vận động Nhân dân không tham gia trực tiếp, gián tiếp các hoạt động liên quan đến cầm đồ trái phép “tín dụng đen”…

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Văn bản này, tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Tin: Nguyễn Hiền

 
25 views

Tổng số: 671 | Trang: 1 trên tổng số 68 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: