Báo cáo số 320/BC-ĐKT999 ngày 02/11/2022 của Đoàn kiểm tra số 999
Thứ Tư, ngày 23 tháng 11 năm 2022 - 10:55
Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2022


File đính kèm: Kích chuột để tài về


79 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: