Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật
Thứ Sáu, ngày 8 tháng 11 năm 2019 - 14:58
Sáng 8-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019. Đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; các thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực khẳng định, Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ pháp luật và thượng tôn pháp luật của người dân. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp cần thực hiện nghiêm, hiệu quả chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, kế hoạch của tỉnh; triển khai thi hành kịp thời, đầy đủ các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua; thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và đẩy mạnh thông tin tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt 15 năm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013. Các đại biểu cũng đã được quán triệt, triển khai các luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua, gồm: Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia năm; Luật Thi hành án hình sự; Luật Quản lý thuế; Luật Kiến trúc; Luật Giáo dục năm; Luật Đầu tư công; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ; triển khai Công ước Quốc tế về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
cho các tập thể có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn
 tỉnh, giai đoạn 2003-2019.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 16 tập thể, 36 cá nhân có thành tích trong thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, giai đoạn 2015-2019; tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 21 cá nhân có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2003-2019.     

Nguồn: baotuyenquang.com.vn
1.444 views

Tổng số: 648 | Trang: 1 trên tổng số 65 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: