Công văn số 1372/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 07/11/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 8 tháng 11 năm 2022 - 13:55
Về việc tham gia ý kiến đối với kết quả tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


File đính kèm: Kích chuột để tài về


292 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: