icon icon icon
Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành văn bản chỉ đạo truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
Thứ Tư, ngày 2 tháng 11 năm 2022 - 08:18 - Lượt xem: 174


 Ngày 31/10/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành văn bản số  4456/UBND-NC hướng dẫn truyền thông về Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, như sau:

1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: căn cứ lịch phát sóng của Đài để chủ động tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, khai mạc lúc 20 giờ 00 ngày 06/11/2022 (được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam) theo đề nghị của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tại Văn bản số 4175/HĐPL ngày 26 tháng 10 năm 2022 về việc truyền thông về Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

2. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: tăng cường truyền thông về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh; tích cực viết tin, bài cập nhật, phản ánh tình hình hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam của địa phương theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4110/UBND-NC ngày 08/10/2022 về truyền thông hưởng ứng, cung cấp hình ảnh phục vụ Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí ở địa phương tăng cường truyền thông về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, qua đó lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong xã hội.

4. Sở Tư pháp: tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Chi tiết tại: https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/DetailView/24733/0/Cong-van-so-4456/UBND-NC-ngay-31/10/2022-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Tuyen-Quang.html

 


Tổng số: 777 | Trang: 1 trên tổng số 78 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: