icon icon icon
Chi bộ chi bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức thành công đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 2025
Thứ Tư, ngày 5 tháng 10 năm 2022 - 09:27 - Lượt xem: 713

Ngày 28/9/2022, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Đại hội.

 Tham dự Đại hội có các đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp; đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp và 4 đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Ảnh: Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ VI, trong đó nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020-2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị và sức chiến đấu của Chi bộ tiếp tục được quan tâm thực hiện; duy trì thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đảng viên gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay"; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đảng viên trong Chi bộ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả công tác của từng cá nhân và toàn đơn vị, chi bộ được nâng cao, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, của ngành. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đồng thời nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà báo cáo chính trị đã chỉ ra, phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa VII, nhiệm kỳ 2022- 2025 đã đề ra.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội

Đại hội đã bầu đồng chí Đoàn Diệu Thúy, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giữ chức Bí thư Chi bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2022- 2025. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản khóa VII, nhiệm kỳ 2022- 2025./.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chúc mừng Bí thư Chi bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản khóa VII, nhiệm kỳ 2022- 2025

Tin, ảnh: Tú Anh

 

 


Tổng số: 336 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: