icon icon icon
Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thứ Bảy, ngày 1 tháng 10 năm 2022 - 15:42 - Lượt xem: 215


 Ngày 30/9/2022, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có 70 đại biểu đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp huyện, thành phố; Hội doanh nhân trẻ tỉnh; Phòng Tư pháp huyện, thành phố; các Luật sư, tư vấn viên pháp luật; một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì thảo luận

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên của Sở Tư pháp phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ tư vấn pháp luật; việc lập, quán lý và sử dụng kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND trên địa bàn tỉnh, sớm đưa các chính sách vào thực hiện trên thực tế.

Ảnh: Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu phòng chuyên môn của Sở Tư pháp khẩn trương tham mưu hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo thống nhất, đồng bộ. Đề nghị các cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp theo lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, gửi các tổ chức đại diện của doanh nghiệp để tổng hợp, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức theo yêu cầu; thực hiện lập, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo đúng quy định; phối hợp với Sở Tư pháp, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách được đề ra tại Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND. Đề nghị các tổ chức đại diện của doanh nghiệp chủ động triển khai thực hiện các chính sách đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp theo đúng nội dung chi, mức chi quy định; tuyên truyền để các doanh nghiệp nắm được các chính sách của tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp./.

Tin: Minh Hiền

Ảnh: Đức Thành
 

Tổng số: 115 | Trang: 1 trên tổng số 12 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: