icon icon icon
Công văn số 931/BTP-PBGDPL ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp
Thứ Tư, ngày 27 tháng 3 năm 2019 - 07:48 - Lượt xem: 1.268

V/v thực hiện Đề án tuyên truyền , phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước tra tấn , pháp luật Việt Nam về phòng , chống tra tấn và Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 961 | Trang: 1 trên tổng số 97 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: