icon icon icon
Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Tư, ngày 16 tháng 1 năm 2019 - 10:19 - Lượt xem: 1.555

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài vềXem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: