Thông báo số 98/TB-UBND ngày 30/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang
Thứ Hai, ngày 5 tháng 9 năm 2022 - 07:50
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện Na Hang (đợt 3)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


46 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: