Báo cáo số 253/BC-STP ngày 30/8/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Tư, ngày 31 tháng 8 năm 2022 - 17:23
Tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp 19/CHPH-STP-HLHPN ngày 30 tháng 5 năm 2018 giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hoà giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2022


File đính kèm: Kích chuột để tài về


59 views

Tổng số: 15 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: