Công văn số 62/QĐ-VPDPNTM ngày 24/8/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới
Thứ Hai, ngày 29 tháng 8 năm 2022 - 11:21
Về việc phân công công chức chuyên trách làm việc tại các Bộ phận nghiệp vụ thuộc Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh


File đính kèm: Kích chuột để tài về


54 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: