Báo cáo số 232/BC-STP ngày 10/8/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022 - 16:47
Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về phân bổ kinh phí được quản lý, sử dụng từ nguồn thu Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang (lần 2)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


69 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: