Báo cáo số 225/BC-STP. ngày 02/8/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Tư, ngày 3 tháng 8 năm 2022 - 15:10
Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


44 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: