Thông tư số 13/2018/TT-BTP ngày 26/9/2018 của Bộ Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 5 tháng 10 năm 2018 - 08:26
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.337 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: