Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ Tư pháp
Thứ Ba, ngày 18 tháng 9 năm 2018 - 08:08
Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.873 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: