Công văn số 747/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 23/6/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 23 tháng 6 năm 2022 - 17:26
Về việc hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh


File đính kèm: Kích chuột để tài về


159 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: