Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 31/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Hai, ngày 13 tháng 6 năm 2022 - 09:59
Thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnhTuyên Quang giai đoạn 2022 -2027”


File đính kèm: Kích chuột để tài về


107 views

Tổng số: 621 | Trang: 1 trên tổng số 63 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: