icon icon icon
Báo cáo số 146/BC-STP ngày 09/6/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 9 tháng 6 năm 2022 - 15:42 - Lượt xem: 154

Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 06 tháng đầu năm 2022


File đính kèm: Kích chuột để tài vềXem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: