Quy chế phối hợp số 01/QCPH-UBND-ĐTNCSHCM giữa Ủy ban nhân dân tỉnh - Ban Chấp hành đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Thứ Hai, ngày 21 tháng 5 năm 2018 - 15:34
Phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2022


File đính kèm: Kích chuột để tài về


2.365 views

Tổng số: 15 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: