Quy chế phối hợp số 01/QCPH/TQ-BK ngày 02/01/2018 giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Bắc Kạn
Thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2018 - 13:53
Trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Bắc Kạn


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.367 views

Tổng số: 15 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: