Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp
Thứ Tư, ngày 24 tháng 1 năm 2018 - 10:53
Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.889 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: