Công văn số 1420/BTP-TGPL ngày 05/5/2022 của Bộ Tư pháp
Thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022 - 16:24
Về việc thực hiện nội dung về TGPL theo quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi


File đính kèm: Kích chuột để tài về


111 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: