Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 1 tháng 9 năm 2017 - 16:27
Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


2.724 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: