Kế hoạch số 70/QĐ-STP ngày 22/3/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Tư, ngày 6 tháng 4 năm 2022 - 15:49
Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính giai đoạn 2022-2025


File đính kèm: Kích chuột để tài về


313 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: