icon icon icon
Thông tư số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của liên Bộ: Tư pháp - Nội vụ
Thứ Hai, ngày 6 tháng 7 năm 2015 - 17:03 - Lượt xem: 2.003

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh


File đính kèm: Kích chuột để tài về



Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: