icon icon icon
Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 25 tháng 1 năm 2022 - 14:04 - Lượt xem: 175

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022, định hướng đến năm 2025


File đính kèm: Kích chuột để tài vềXem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: