icon icon icon
Khai mạc Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thứ Hai, ngày 14 tháng 3 năm 2022 - 11:45 - Lượt xem: 1.512

Sáng 14-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét các dự thảo nghị quyết quan trọng. Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Kỳ họp được tổ chức trực tuyến đến HĐND 7 huyện, thành phố và trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 10h30: Kết thúc phiên làm việc buổi sáng

Buổi chiều, Kỳ họp tiếp tục chương trình và bế mạc.

7h45: HĐND tỉnh xem xét các dự thảo nghị quyết

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022 tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, tổng số vốn được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 là trên 48 tỷ đồng. Trong đó: chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước trên 9,8 tỷ đồng; bội chi ngân sách địa phương trên 700 tỷ đồng; nguồn chi thường xuyên ngân sách tỉnh bổ sung vốn đầu tư trên 37, 5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện và giải ngân không quá ngày 31/12/2022.

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nêu rõ, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết là cần thiết, đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 của tỉnh. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị sau khi nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện các thủ tục để đủ điều kiện giải ngân số vốn đầu tư năm 2021 được kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2022 đảm bảo thời hạn giải ngân theo đúng quy định.

100% đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Dự thảo Nghị quyết Bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Tuyên Quang lập Quy hoạch chi tết 29 dự án xây dựng thuộc khu vực có ý nghĩa quan trọng trên địa bàn tỉnh; cải tạo nâng Nhà khách Kim Bình, Văn phòng Tỉnh ủy; công trình sửa chữa, cải tạo Nhà điều trị 3 tầng, Nhà khám chữa bệnh 3 tầng thuộc Trung tâm Y tế huyện Na Hang.

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với dự thảo Nghị quyết và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, các chủ đầu tư chủ động thực hiện các công trình, dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

100% đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

Đại biểu dự kỳ họp tại các điểm cầu trong tỉnh.

Điểm cầu trụ sở HĐND tỉnh.

Điểm cầu thành phố Tuyên Quang.

Điểm cầu huyện Sơn Dương.

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thẩm định trong lĩnh vực môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo các đánh giá tác động môi trường; thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; thẩm định, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường.

Đại biểu Đào Thị Mai.

Đại biểu Đào Thị Mai, tổ đại biểu huyện Sơn Dương đề nghị làm rõ mức thu, các căn cứ để quy định mức thu nhất là mứa thu phí bảo vệ môi trường. Đại biểu đề nghị làm rõ việc quy định mức thu áp ụng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ mội trường có hiệu lực.

100% đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Phạm Mạnh Duyệt.

Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Phạm Mạnh Duyệt cho biết, căn cứ các quy định của Trung ương, Sở đã chủ trì xây dựng nghị quyết và rà soát kỹ, từ đó xây dựng các mức thu, đối tượng thu, nộp quản lý đảm bảo theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh. Việc xây dựng các mức thu đều có sự tham khảo mức thu nộp của các địa phương lân cận.

Dự thảo Nghị quyết Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, bổ sung vào quy hoạch một khu vực mỏ chì kẽm mới điểm mỏ Nặm Chá, thị trấn Lăng Can (Lâm Bình) vào nhóm khoáng sản ở khu vực có khoảng sản phân tán, nhỏ lẻ với diện tích 8,64ha.

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với dự thảo Nghị quyết, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Chính phủ; tổ chức lựa chọn đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm, sử dụng công nghệ tiên tiến để thăm dò, khai thác; thực hiện việc ký quỹ phục hồi môi trường, cam kết hoàn thổ phục hồi môi trường theo đúng quy định pháp luật hiện hành trước khi cấp phép khai thác. Cùng với đó, rà soát diện tích rừng của điểm mỏ và lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, có phương án trồng rừng thay thế đảm bảo theo quy định của Luật Lâm nghiệp trước khi cấp phép khai thác; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau khi cấp phép, nhất là việc thực hiện phục hồi môi trường; công bố công khai khu vực mỏ để nhân dân biết và giám sát.

100% đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

Đại biểu dự kỳ họp.

Lãnh đạo UBND trình bày 2 dự thảo nghị quyết: Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đầu tư khai thác, chế biến đá granit và đá phiến làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Thành Công, xã Thành Long, huyện Hàm Yên; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đầu tư khai thác, chế biến quặng thiếc Phú Lâm.

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, xác định vị trí, ranh giới đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau cấp phép, nhất là việc thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo đúng quy định của pháp luật. Đối với Dự án đầu tư khai thác chế biên quặng thiếc Phú Lâm, UBND tỉnh cần yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc 5 nội dung đã cam kết về hoạt động khai thác tại mỏ thiếc Phú Lâm.

97,78% đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đầu tư khai thác, chế biến đá granit và đá phiến làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Thành Công, xã Thành Long, huyện Hàm Yên.

Đại biểu Lý Thu Hương.

Cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đầu tư khai thác, chế biến quặng thiếc Phú Lâm, đại biểu Lý Thu Hương cho rằng, đối với Dự án đầu tư khai thác, chế biến quặng thiếc Phú Lâm năm gần Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm sẽ ảnh hưởng đến hoạt động du lịch cũng như sản xuất, kinh doanh của người dân quanh khu vực điểm mỏ.

Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Phạm Mạnh Duyệt cho biết, điểm mỏ được Bộ Tài nguyên cấp phép từ năm 2017 và đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Để đảm bảo các hoạt động du lịch cũng như sản xuất, kinh doanh của người dân, chủ đầu tư đã dừng các hạng mục công trình phụ trợ theo quy hoạch được cấp phéo ban đầu, đồng thời chuyển hình thức khai thác từ khai thác lộ thiên sang khai thác hầm lò. Toàn bộ quặng khai thác được sẽ được chuyển lên khu vực chế biến tại xã Tân Thành (Hàm Yên). Việc vận chuyển quặng sẽ được thực hiện tuyến đường riêng, không ảnh hưởng đến hoạt động du lịch. Đối với những diện tích đã khai thác, chủ đầu tư sẽ trồng cây xanh để đảm bảo môi trường. Sở sẽ tăng cường theo dõi, giám sát hoạt động của công ty để đảm bảo các hoạt động khai thác đúng với cam kết với tỉnh.

97,78% đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đầu tư khai thác, chế biến quặng thiếc Phú Lâm.

Toàn cảnh kỳ họp.

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục trình bày dự thảo Nghị quyết Bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho biết, quá trình thẩm tra, Ban đã trực tiếp làm việc với cơ quan soạn thảo và rà soát danh mục các công trình, dự án cần bổ sung tại địa bàn các huyện, thành phố. Các ý kiến tham gia đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu và hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX. Ban nhất trí với dự thảo nghị quyết gồm 29 công trình với tổng diện tích thu hồi 219,31 ha.

100% đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương trình bày dự thảo Nghị quyết Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ; mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh. Theo đó, điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp, do thuê, mượn, ở nhờ là 0,8m2 sàn/người. Nghị quyết cũng quy định mức thu đối với 7 lệ phí gồm: đăng ký thường trú, tạm trú cả hộ hoặc 1 người; đăng ký tạm trú theo danh sách; tách hộ; điều chỉnh thông tin cư trú trong cơ sở giữ liệu dân cư; gia hạn tạm trú; gia hạn tạm trú theo danh sách; xác nhận thông tin về cư trú.

Đại biểu Đỗ Thị Nhung.

Đại biểu Đỗ Thị Nhung, tổ đại biểu Sơn Dương đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ các căn cứ để quy định mức thu; vì sao không quy định được miễn nộp lệ phí đối với các đối tượng gia đình chính sách, người có công… theo như Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành trước đây.

Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh biết, cần tham khảo mức thu lệ phí của các địa phương lân cận, có điều kiện kinh tế tương đồng như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái. Cùng với đó, nghị quyết cũng kế thừa các quy định mức thu lệ phí cư trú của Nghị quyết số 10 năm 2017 của HĐND tỉnh. Đối với các đối tượng không được miễn giảm nộp lệ phí, cơ quan soạn thảo đã căn cứ khoản 1, Điều 10 Luật Phí và lệ phí không quy định đối với các đối tượng trên, do đó, nghị quyết không quy định.

Lãnh đạo UBND tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức giá xét nghiệm test nhanh mẫu đơn không quá 77 nghìn đồng; xét nghiệm miễn dịch tự động/bán tự động mẫu đơn không quá 178 nghìn đồng; xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp mẫu đơn, mức giá chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm là 208.000; xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp mẫu gộp từ 77 nghìn đồng đến 110 nghìn đồng tùy trường hợp.

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết, lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh cho rằng, Nghị quyết được ban hành sẽ khắc phụ được tình trạng lạm dụng xét nghiệm thêm gánh nặng cho người xét nghiệm; bảo đảm quyền lợi, an sinh xã hội cho người dân, góp phần thúc đẩy lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân và quá trình tự chủ đối với các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại dự thảo Nghị quyết thấp hơn mức tối đa quy định tại thông tư số 02/2022/TT-BYT, tạo điều kiện thuân lợi cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh nâng cao khả năng hoạt động, quản lý trong công tác xét nghiệm, khám, chữa bệnh.

Đại biểu Lý Thu Hương, tổ đại biểu Yên Sơn đề nghị làm rõ việc niêm yết công khai, các giải pháp hướng dẫn thực hiện đấu thầu đối với các cơ sở y tế để đảm bảo không có sự chênh lệch về giá giữa cơ sở y tế công lập và cơ sở y tế ngoài công lập; đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ căn cứ để xây dựng đơn giá dịch vụ xét nghiệm Sars-cov-2 trên địa bàn. Đồng thời đề nghị cơ quan chuyên môn làm rõ việc triển khai thực hiện nghị quyết sẽ có hướng dẫn phướng án thực hiện đấu thầu, cung ứng sinh phẩm xét nghiệm đồng nhất cho các cơ sở y tế trên địa bàn, giúp các đơn vị tuyến cơ sở, đặc biệt là y tế tuyến xã có nguồn test rõ nguồn gốc, chuẩn chất lượng và phù hợp về giá để thực hiện xét nghiệm cho người dân.

Đại biểu Trần Văn Tú.

Đại biểu Trần Văn Tú, tổ đại biểu Chiêm Hóa nêu, trong dự thảo Nghị quyết, một số danh mục dịch vụ có giá bằng hoặc có giảm nhưng giảm ít so với giá tối đa được quy định tại Thông tư 02 của Bộ Y tế. Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ việc khảo sát giá của các đơn vị mời thầu để làm căn cứ xây dựng đơn giá. Đồng thời làm sao có giá dịch vụ thấp nhất tạo điều kiện cho người dân trong tỉnh có thu nhập thấp, không có BHYT được sử dụng dịch vụ xét nghiệm với giá hợp lý.

Phó Giám đốc Sở Y tế La Đăng Tái.

Phó Giám đốc Sở Y tế La Đăng Tái cho biết, sau khi Nghị quyết được ban hành, ngành Y tế sẽ hướng dẫn thực hiện nghiêm túc công khai mức giá xét nghiệm đối với tất cả cáo loại test. Ngành cũng sẽ có các giải pháp hướng dẫn các cơ sở y tế mua các loại test xét nghiệm, đặc biệt là test nhanh đảm bảo chất lượng. Đồng thời, ngành tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra tất cả các cơ sở y tế trong thực hiện đấu thầu mua test để không có sự chênh lệch về giá quá lớn đối với các đơn vị trong ngành Y tế.bTrước khi đề xuất mức giá, Sở đã căn cứ vào các quy định của Bộ Y tế, giá vật tư sinh phẩm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và giá của các cơ sở y tế tư nhân trong tỉnh để xây dựng mức giá thấp hơn so với thông tư của Bộ Y tế.

100% đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

Lãnh đạo UBND tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức thu chi chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Nghị quyết quy định chi hỗ trợ tiền đi lại, tiền thuê phòng nghỉ, tiền ăn cho học sinh các đội tuyển trong quá trình tập huấn, tham dự kỳ thi: chọn học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia; kỳ thi lập đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; cuộc thi khoa học, kỹ thuật học sinh THCS và THPT cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia theo quy định tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh ban hành Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VHXH, HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra.

Đại biểu Phạm Kiều Trang, tổ đại biểu huyện Chiêm Hóa nêu vấn đề hiện nay các cơ sở giáo dục từ cấp tiểu học đến trung học, học sinh có tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo đề nghị làm rõ phạm vi điều chỉnh của nghị quyết, trong đó có đối tượng các trường tiểu học; nêu rõ các kỳ thi, cuộc thi nào thuộc đối tượng được quy định, tiền công ra đề thi tự luận và với đề thi trắc nghiệm...

Đại biểu Phạm Kiều Trang.

Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Vũ Đình Hưng cho biết, việc ra đề được thực hiện theo chuyên môn của lĩnh vực giáo dục – đào tạo, sẽ có tối thiểu 3 đề/môn kèm theo đáp án. Mỗi môn có đề thi lý thuyết và đề thi thực hành. Hiện nay, các cơ sở giáo dục thực hiện các hội thi sáng tạo kỹ thuật và hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng được tổ chức hàng năm theo quy định của Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật tỉnh tổ chức. Kinh phí cho 2 cuộc thi này đã được quy định tại Nghị quyết số 18 năm 2019 của HĐND tỉnh, nên 2 cuộc thi này không thuộc phạm vi của nghị quyết này. Đối với các cuộc thi khác, nghị quyết đã cơ bản quy định đầy đủ các cuộc thi hội thi, qua đó, để đảm bảo tính lâu dài của nghị quyết.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vũ Đình Hưng.

7h30: Khai mạc kỳ họp

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Trung ương “Không để ách tắc ở bất cứ khâu đoạn nào trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện mục tiêu nhiệm vụ”, để đảm bảo tiến độ, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, cả trước mắt và lâu dài. Tại kỳ họp chuyên đề này, HĐND tỉnh xem xét thông qua 11 dự thảo nghị quyết liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Những nội dung này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Trên cơ sở đó để HĐND tỉnh xem xét và quyết định, bảo đảm cho kỳ họp thành công, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.


Đại biểu làm lễ Chào cờ.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn: baotuyenquang.com.vn


Tổng số: 310 | Trang: 1 trên tổng số 31 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: