Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp
Thứ Tư, ngày 9 tháng 3 năm 2022 - 10:56
Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Biểu mẫu và tài liệu kèm theo xin mời tải về trong file đính kèm

 


File đính kèm: Kích chuột để tài về


229 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: