icon icon icon
Quyết định số 77/QĐ-BTP ngày 19/01/2022 của Bộ tư pháp
Thứ Năm, ngày 24 tháng 2 năm 2022 - 09:22 - Lượt xem: 138

Ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.


File đính kèm: Kích chuột để tài vềXem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: