Công văn số 1081/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 28/9/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 1 tháng 10 năm 2021 - 14:00
Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh (lần 3)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.091 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: