icon icon icon
Danh sách trợ giúp viên pháp lý, công tác viên trợ giúp pháp lý
Thứ Tư, ngày 22 tháng 3 năm 2017 - 14:11 - Lượt xem: 2.940


 I/ TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

- Tên tổ chức: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.
- Địa chỉ: Số 06, đường Chiến thắng Sông Lô, Tổ 7, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Quyết định thành lập số: 591/2002/QĐ-UB ngày 19/12/2002 của UBND tỉnh Tuyên Quang.
- Điện thoại: 027.3827371.
- Giám đốc Trung tâm: Bà Lại Khoa Lâm, Trợ giúp viên pháp lý.
 
II/ DANH SÁCH TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ
 
STT
Họ và tên
Chức vụ
Đơn vị công tác
1
Lại Khoa Lâm
Giám đốc
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
2
Vũ Thanh Thủy
Phó Giám đốc
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
3
Nguyễn Kim Tuyến
Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
4
Nguyễn Văn Thăng
Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
5
Nịnh Văn Mão
 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
6
Hoàng Văn Vũ
Phó Trưởng Phòng nghiệp vụ 2
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
 
III/ DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
STT
Họ và tên
Chức vụ
Đơn vị công tác
1
Hoàng Hải Bầu
Trưởng Văn phòng
Văn phòng luật sư
Hoàng Minh
2
Đàm Quốc Cường
Giám đốc
Công ty Luật TNHH một thành viên Quốc Cường
3
Ma Ngọc Khanh
Trưởng Văn phòng
Văn phòng luật sư
Ngọc Khanh
4
Hà Minh Phương
Trưởng Văn phòng
Văn phòng luật sư
Minh Phúc
5
Nguyễn Thành Minh
Luật sư
Văn phòng luật sư
Bùi Lan
 

Tổng số: 130 | Trang: 1 trên tổng số 13 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: