icon icon icon
Báo cáo số 306/BC-STP ngày 30/11/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Tư, ngày 1 tháng 12 năm 2021 - 14:38 - Lượt xem: 168

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022


File đính kèm: Kích chuột để tài vềXem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: