Công văm số 984/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 01/9/2021 của Swor Tư pháp
Thứ Hai, ngày 13 tháng 9 năm 2021 - 09:27
Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh (lần 2)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.074 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: