Công văn số 968/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 30/8/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 30 tháng 8 năm 2021 - 15:29
V/v báo cáo tự kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm; kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


625 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: